Nyttig informasjon

  • Psykiske lidelser og hvordan vi kan forstå dem Psykiske lidelser og hvordan vi kan forstå dem

    jan 20, 2018

    Rundt halvparten av den norske befolkningen, vil ifølge folkehelseinstituttet oppfylle offisielle kriterier for en psykisk diagnose i løpet av livet. Til tross for denne enorme utbredelsen, er det dessverre mye stigma og mange misoppfatninger knyttet til det å ha en psykisk lidelse.

  • ​Når unge blir uvanlig tause… har de som regel noe å fortelle. ​Når unge blir uvanlig tause… har de som regel noe å fortelle.

    jan 23, 2017

    Psykiske vansker rammer alle aldersgrupper, men det blir ofte omtalt som «de unges lidelse» fordi så mange som tre fjerdedeler av alle som får psykiske vansker får dette før fylte 25 år.

Følg oss på sosiale medier