Utdeling av Studentpakken

Søk etter ditt lærested

Fylke Dato Lærested
Buskerud 11.09.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen
Buskerud 11.09.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Kongsberg
Buskerud 11.09.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike
Hedmark 12.09.18 Høgskolen i Innlandet, Blæstad
Hedmark 12.09.18 Høgskolen i Innlandet, Elverum
Hedmark 12.09.18 Høgskolen i Innlandet, Evenstad
Hedmark 12.09.18 Høgskolen i Innlandet, Rena
Hordaland 14.08.18 Bergen Arkitekthøgskole
Hordaland 14.08.18 Fagskolen i Hordaland
Hordaland 20.08.18 VID, Betanien
Hordaland 20.08.18 VID, Haraldsplass
Hordaland 27.08.18 Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
Hordaland 27.08.18 Høgskulen på Vestlandet, Campus Møllendalsvegen
Hordaland 14.08.18 Krokeidesenteret
Hordaland 20.08.18 Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Hordaland 20.08.18 NLA Høgskolen, Breistein
Hordaland 14.08.18 NLA Høgskolen, Sandviken
Hordaland 14.08.18 Norges Handelshøyskole
Hordaland 15.08.18 Høyskolen Kristiania, Bergen
Hordaland 20.08.18 Noroff, Bergen
Hordaland 20.08.18 Sjøkrigsskolen i Bergen
Hordaland 20.08.18 Treider Fagskoler, Bergen
Hordaland 29.08.18 Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet
Hordaland 29.08.18 Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Hordaland 28.08.18 Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Hordaland 28.08.18 Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Hordaland 28.08.18 Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Hordaland 29.08.18 Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hordaland 28.08.18 Universitetet i Bergen, Odontologisk
Hordaland 13.08.18 Høgskulen på Vestlandet, Stord
Møre og Romsdal 21.08.18 Høgskolen i Molde, Kristiansund
Møre og Romsdal 21.08.18 Høgskolen i Molde, Molde
Møre og Romsdal 21.08.18 NTNU i Ålesund
Nordland 17.08.18 Nord Universitetet, Mo i Rana
Nordland 17.08.18 Nord Universitetet, Nesna
Nordland 17.08.18 Nord Universitetet, Sandessjøen
Nordland 17.08.18 Nord Universitetet, Bodø
Nordland 17.08.18 Nord Universitetet, Stokmarknes
Nordland 17.08.18 Universitetet i Tromsø, Narvik
Oppland 13.09.18 NTNU, Gjøvik
Oppland 13.09.18 Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
Oslo og Akershus 10.09.18 Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46
Oslo og Akershus 06.09.18 Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
Oslo og Akershus 30.08.18 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Oslo og Akershus 20.08.18 Det Teologiske Menighetsfakultet
Oslo og Akershus 30.08.18 VID, Diakonhjemmet
Oslo og Akershus 20.08.18 Westerdals Campus Fjerdingen
Oslo og Akershus 30.08.18 Pikeforsamlingen
Oslo og Akershus 06.09.18 NMBU, Campus Ås
Oslo og Akershus 30.08.18 Krigshøyskolen Oslo
Oslo og Akershus 20.08.18 NMBU, Vetrinærhøgskolen, Campus Adamstuen
Oslo og Akershus 30.08.18 Høyskolen Kristiania, Oslo
Oslo og Akershus 29.08.18 Norges Idrettshøgskole
Oslo og Akershus 20.08.18 Politihøgskolen, Oslo
Oslo og Akershus 20.08.18 Norges Musikkhøgskole
Oslo og Akershus 20.08.18 Westerdals Campus Vulkan
Oslo og Akershus 30.08.18 NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Oslo og Akershus 30.08.18 Lovisenberg Diakonale Høgskole
Oslo og Akershus 31.08.18 BI, Nydalen
Oslo og Akershus 31.08.18 Universitetet i Oslo, Domus Medica
Oslo og Akershus 04.09.18 Universitetet i Oslo, IAKH (Arkeologisk Institutt)
Oslo og Akershus 03.09.18 Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt
Oslo og Akershus 03.09.18 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt
Oslo og Akershus 31.08.18 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt, IOB, Domus Odontologica
Oslo og Akershus 03.09.18 Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt
Oslo og Akershus 03.09.18 Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet
Oslo og Akershus 04.09.18 Universitetet i Oslo, Teologisk Institutt (Domus Theologica)
Oslo og Akershus 05.09.18 Universitetet i Oslo, Blindern
Oslo og Akershus 30.08.18 Bjørknes Høyskole
Oslo og Akershus 30.08.18 Noroff Oslo
Rogaland 13.08.18 BI, Stavanger
Rogaland 13.08.18 Den sosialpedagogiske høgskolen, Sandnes
Rogaland 13.08.18 VID, Sandnes
Rogaland 13.08.18 HSH, Haugesund
Rogaland 13.08.18 VID, Stavanger
Rogaland 13.08.18 Noroff, Stavanger
Rogaland 13.08.18 Universitetet i Stavanger
Sogn og Fjordane 21.08.18 Høgskulen på Vestlandet, Førde
Sogn og Fjordane 21.08.18 Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Telemark 14.09.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø
Telemark 14.09.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn
Telemark 14.09.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Rauland
Troms 16.08.18 Universitetet i Tromsø, Harstad
Troms 16.08.18 Universitetet i Tromsø, Tromsø
Troms 16.08.18 Universitetet i Tromsø, Alta
Trøndelag 24.08.18 BI, Trondheim
Trøndelag 22.08.18 Dronning Mauds Minne Høgskole
Trøndelag 24.08.18 NTNU, Avd for helse- og sosialfag
Trøndelag 24.08.18 NTNU, Avd for lærer- og tolkeutdanning
Trøndelag 24.08.18 NTNU, Avd for sykepleierutdanning
Trøndelag 24.08.18 NTNU, Avd for teknologi
Trøndelag 24.08.18 NTNU, Avd for informatikk og e-læring
Trøndelag 24.08.18 NTNU, Handelshøgskolen
Trøndelag 24.08.18 Norges Kreative Fagskole, Trondheim
Trøndelag 23.08.18 Akademiet Privatist Trondheim
Trøndelag 22.08.18 NTNU, Dragvoll
Trøndelag 23.08.18 NTNU, Gløshaugen
Vest-Agder 07.09.18 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vest-Agder 07.09.18 Noroff Kristiansand
Vest-Agder 07.09.18 Universitetet i Agder, Kristiansand
Vest-Agder 07.09.18 Universitetet i Agder, Grimstad
Vestfold 12.09.18 Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Vestfold
Vestfold 12.09.18 Politihøgskolen, Stavern
Østfold 11.09.18 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Østfold 11.09.18 Høgskolen i Østfold, Halden
Hordaland 14.08.18 Metis Privatist

Følg oss på sosiale medier