Utdeling av Studentpakken

Søk etter ditt lærested

Fylke Dato Lærested
Buskerud 13.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen
Buskerud 13.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Kongsberg
Buskerud 13.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike
Hedmark 15.02.18 Høgskolen i Innlandet, Blæstad
Hedmark 15.02.18 Høgskolen i Innlandet, Elverum
Hedmark 15.02.18 Høgskolen i Innlandet, Evenstad
Hedmark 15.02.18 Høgskolen i Innlandet, Rena
Hordaland 15.01.18 Bergen Arkitekthøgskole
Hordaland 15.01.18 Fagskolen i Hordaland
Hordaland 19.01.18 VID, Betanien
Hordaland 19.01.18 VID, Haraldsplass
Hordaland 16.01.18 Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
Hordaland 16.01.18 Høgskulen på Vestlandet, Campus Møllendalsvegen
Hordaland 15.01.18 Krokeidesenteret
Hordaland 19.01.18 Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Hordaland 19.01.18 NLA Høgskolen, Breistein
Hordaland 15.01.18 NLA Høgskolen, Sandviken
Hordaland 15.01.18 Norges Handelshøyskole
Hordaland 16.01.18 Høyskolen Kristiania, Bergen
Hordaland 18.01.18 Noroff, Bergen
Hordaland 19.01.18 Sjøkrigsskolen i Bergen
Hordaland 18.01.18 Treider Fagskoler, Bergen
Hordaland 18.01.18 Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet
Hordaland 18.01.18 Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Hordaland 17.01.18 Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Hordaland 17.01.18 Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Hordaland 17.01.18 Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Hordaland 18.01.18 Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hordaland 17.01.18 Universitetet i Bergen, Odontologisk
Hordaland 22.01.18 Høgskulen på Vestlandet, Stord
Møre og Romsdal 14.02.18 Høgskolen i Molde, Kristiansund
Møre og Romsdal 14.02.18 Høgskolen i Molde, Molde
Møre og Romsdal 14.02.18 NTNU i Ålesund
Nordland 30.01.18 Nord Universitetet, Mo i Rana
Nordland 30.01.18 Nord Universitetet, Nesna
Nordland 30.01.18 Nord Universitetet, Sandessjøen
Nordland 30.01.18 Nord Universitetet, Bodø
Nordland 30.01.18 Nord Universitetet, Stokmarknes
Nordland 30.01.18 Universitetet i Tromsø, Narvik
Oppland 14.02.18 NTNU, Gjøvik
Oppland 14.02.18 Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
Oslo og Akershus 15.02.18 Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46
Oslo og Akershus 15.02.18 Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
Oslo og Akershus 01.02.18 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Oslo og Akershus 01.02.18 Det Teologiske Menighetsfakultet
Oslo og Akershus 01.02.18 VID, Diakonhjemmet
Oslo og Akershus 01.02.18 Westerdals Campus Fjerdingen
Oslo og Akershus 01.02.18 Pikeforsamlingen
Oslo og Akershus 08.02.18 NMBU, Campus Ås
Oslo og Akershus 01.02.18 Krigshøyskolen Oslo
Oslo og Akershus 31.01.18 NMBU, Vetrinærhøgskolen, Campus Adamstuen
Oslo og Akershus 01.02.18 Høyskolen Kristiania, Oslo
Oslo og Akershus 31.01.18 Norges Idrettshøgskole
Oslo og Akershus 31.01.18 Politihøgskolen, Oslo
Oslo og Akershus 31.01.18 Norges Musikkhøgskole
Oslo og Akershus 31.01.18 Westerdals Campus Vulkan
Oslo og Akershus 07.02.18 NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Oslo og Akershus 07.02.18 Lovisenberg Diakonale Høgskole
Oslo og Akershus 07.02.18 BI, Nydalen
Oslo og Akershus 08.02.18 Universitetet i Oslo, Domus Medica
Oslo og Akershus 06.02.18 Universitetet i Oslo, IAKH (Arkeologisk Institutt)
Oslo og Akershus 05.02.18 Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt
Oslo og Akershus 08.02.18 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt
Oslo og Akershus 07.02.18 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt, IOB, Domus Odontologica
Oslo og Akershus 08.02.18 Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt
Oslo og Akershus 08.02.18 Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet
Oslo og Akershus 06.02.18 Universitetet i Oslo, Teologisk Institutt (Domus Theologica)
Oslo og Akershus 06.02.18 Universitetet i Oslo, Blindern
Oslo og Akershus 07.02.18 Bjørknes Høyskole
Oslo og Akershus 07.02.18 Noroff Oslo
Rogaland 22.01.18 BI, Stavanger
Rogaland 22.01.18 Den sosialpedagogiske høgskolen, Sandnes
Rogaland 22.01.18 VID, Sandnes
Rogaland 22.01.18 HSH, Haugesund
Rogaland 22.01.18 VID, Stavanger
Rogaland 22.01.18 Noroff, Stavanger
Rogaland 23.01.18 Universitetet i Stavanger
Sogn og Fjordane 09.02.18 Høgskulen på Vestlandet, Førde
Sogn og Fjordane 09.02.18 Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Telemark 16.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø
Telemark 16.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn
Telemark 16.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Rauland
Telemark 16.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge, Notodden
Troms 29.01.18 Universitetet i Tromsø, Harstad
Troms 29.01.18 Universitetet i Tromsø, Tromsø
Troms 30.01.18 Universitetet i Tromsø, Alta
Trøndelag 26.01.18 BI, Trondheim
Trøndelag 24.01.18 Dronning Mauds Minne Høgskole
Trøndelag 26.01.18 NTNU, Avd for helse- og sosialfag
Trøndelag 26.01.18 NTNU, Avd for lærer- og tolkeutdanning
Trøndelag 30.01.18 NTNU, Avd for sykepleierutdanning
Trøndelag 30.01.18 NTNU, Avd for teknologi
Trøndelag 30.01.18 NTNU, Avd for informatikk og e-læring
Trøndelag 30.01.18 NTNU, Handelshøgskolen
Trøndelag 26.01.18 Norges Kreative Fagskole, Trondheim
Trøndelag 26.01.18 Akademiet Privatist Trondheim
Trøndelag 29.01.18 NTNU, Dragvoll
Trøndelag 29.01.18 NTNU, Gløshaugen
Vest-Agder 02.02.18 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vest-Agder 08.02.18 Noroff Kristiansand
Vest-Agder 08.02.18 Universitetet i Agder, Kristiansand
Vest-Agder 08.02.18 Universitetet i Agder, Grimstad
Vestfold 13.02.18 Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Vestfold
Vestfold 13.02.18 Politihøgskolen, Stavern
Østfold 09.02.18 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Østfold 09.02.18 Høgskolen i Østfold, Halden
Hordaland 15.01.18 Metis Privatist

Følg oss på sosiale medier