Utdeling av Studentpakken

Søk etter ditt lærested

Fylke Dato Lærested
Buskerud 18.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen
Buskerud 18.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Kongsberg
Buskerud 18.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike
Hedmark 06.09.17 Høgskolen i Innlandet, Blæstad
Hedmark 06.09.17 Høgskolen i Innlandet, Elverum
Hedmark 06.09.17 Høgskolen i Innlandet, Evenstad
Hedmark 06.09.17 Høgskolen i Innlandet, Rena
Hordaland 23.08.17 Bergen Arkitekthøgskole
Hordaland 23.08.17 Fagskolen i Hordaland
Hordaland 29.08.17 VID, Betanien
Hordaland 29.08.17 BI, Bergen
Hordaland 29.08.17 VID, Haraldsplass
Hordaland 24.08.17 Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
Hordaland 24.08.17 Høgskulen på Vestlandet, Campus Møllendalsvegen
Hordaland 29.08.17 Krokeidesenteret
Hordaland 24.08.17 Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Hordaland 26.08.17 NLA Høgskolen, Breistein
Hordaland 22.08.17 NLA Høgskolen, Sandviken
Hordaland 22.08.17 Norges Handelshøyskole
Hordaland 24.08.17 Høyskolen Kristiania, Bergen
Hordaland 24.08.17 Noroff, Bergen
Hordaland 26.08.17 Sjøkrigsskolen i Bergen
Hordaland 23.08.17 Treider Fagskoler, Bergen
Hordaland 23.08.17 Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet
Hordaland 23.08.17 Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Hordaland 23.08.17 Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Hordaland 23.08.17 Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Hordaland 23.08.17 Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Hordaland 23.08.17 Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hordaland 22.08.17 Universitetet i Bergen, Odontologisk
Hordaland 29.08.17 Høgskulen på Vestlandet, Stord
Møre og Romsdal 05.09.17 Høgskolen i Molde, Kristiansund
Møre og Romsdal 05.09.17 Høgskolen i Molde, Molde
Møre og Romsdal 16.08.17 NTNU i Ålesund
Nordland 30.08.17 Nord Universitetet, Mo i Rana
Nordland 30.08.17 Nord Universitetet, Nesna
Nordland 30.08.17 Nord Universitetet, Sandessjøen
Nordland 30.08.17 Nord Universitetet, Bodø
Nordland 30.08.17 Nord Universitetet, Stokmarknes
Nordland 30.08.17 Universitetet i Tromsø, Narvik
Oppland 06.09.17 NTNU, Gjøvik
Oppland 06.09.17 Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
Oslo og Akershus 14.09.17 Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46
Oslo og Akershus 15.09.17 Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
Oslo og Akershus 11.09.17 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Oslo og Akershus 11.09.17 Det Teologiske Menighetsfakultet
Oslo og Akershus 11.09.17 VID, Diakonhjemmet
Oslo og Akershus 08.09.17 Westerdals Campus Fjerdingen
Oslo og Akershus 11.09.17 Pikeforsamlingen
Oslo og Akershus 05.09.17 NMBU, Campus Ås
Oslo og Akershus 11.09.17 Krigshøyskolen Oslo
Oslo og Akershus 08.09.17 NMBU, Vetrinærhøgskolen, Campus Adamstuen
Oslo og Akershus 11.09.17 Høyskolen Kristiania, Oslo
Oslo og Akershus 08.09.17 Norges Idrettshøgskole
Oslo og Akershus 08.09.17 Politihøgskolen, Oslo
Oslo og Akershus 08.09.17 Norges Musikkhøgskole
Oslo og Akershus 08.09.17 Westerdals Campus Vulkan
Oslo og Akershus 15.09.17 NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Oslo og Akershus 15.09.17 Lovisenberg Diakonale Høgskole
Oslo og Akershus 12.09.17 BI, Nydalen
Oslo og Akershus 12.09.17 Universitetet i Oslo, Domus Medica
Oslo og Akershus 14.09.17 Universitetet i Oslo, IAKH (Arkeologisk Institutt)
Oslo og Akershus 13.09.17 Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt
Oslo og Akershus 13.09.17 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt
Oslo og Akershus 12.09.17 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt, IOB, Domus Odontologica
Oslo og Akershus 13.09.17 Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt
Oslo og Akershus 13.09.17 Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet
Oslo og Akershus 14.09.17 Universitetet i Oslo, Teologisk Institutt (Domus Theologica)
Oslo og Akershus 14.09.17 Universitetet i Oslo, Blindern
Oslo og Akershus 15.09.17 Bjørknes Høyskole
Oslo og Akershus 15.09.17 Noroff Oslo
Oslo og Akershus 17.02.17 Noroff Olso Torggata
Rogaland 29.08.17 BI, Stavanger
Rogaland 29.08.17 Den sosialpedagogiske høgskolen, Sandnes
Rogaland 29.08.17 VID, Sandnes
Rogaland 29.08.17 HSH, Haugesund
Rogaland 29.08.17 VID, Stavanger
Rogaland 29.08.17 Noroff, Stavanger
Rogaland 29.08.17 Universitetet i Stavanger
Sogn og Fjordane 11.08.17 Høgskulen på Vestlandet, Førde
Sogn og Fjordane 11.08.17 Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Telemark 07.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø
Telemark 07.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn
Telemark 07.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge, Rauland
Telemark 07.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge, Notodden
Troms 29.08.17 Universitetet i Tromsø, Harstad
Troms 29.08.17 Universitetet i Tromsø, Tromsø
Troms 30.08.17 Universitetet i Tromsø, Alta
Trøndelag 28.08.17 BI, Trondheim
Trøndelag 28.08.17 Dronning Mauds Minne Høgskole
Trøndelag 29.08.17 NTNU, Avd for helse- og sosialfag
Trøndelag 29.08.17 NTNU, Avd for lærer- og tolkeutdanning
Trøndelag 29.08.17 NTNU, Avd for sykepleierutdanning
Trøndelag 29.08.17 NTNU, Avd for teknologi
Trøndelag 29.08.17 NTNU, Avd for informatikk og e-læring
Trøndelag 29.08.17 NTNU, Handelshøgskolen
Trøndelag 28.08.17 Norges Kreative Fagskole, Trondheim
Trøndelag 28.08.17 Akademiet Privatist Trondheim
Trøndelag 28.08.17 NTNU, Dragvoll
Trøndelag 28.08.17 NTNU, Gløshaugen
Vest-Agder 05.09.17 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vest-Agder 05.09.17 Noroff Kristiansand
Vest-Agder 05.09.17 Universitetet i Agder, Kristiansand
Vest-Agder 05.09.17 Universitetet i Agder, Grimstad
Vestfold 18.09.17 Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Vestfold
Vestfold 18.09.17 Politihøgskolen, Stavern
Østfold 04.09.17 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Østfold 04.09.17 Høgskolen i Østfold, Halden

Følg oss på sosiale medier