• Få god Studieteknikk med enkle grep!

  sep 15, 2016


  Få god Studieteknikk med enkle grep!

  Har du noen gang kjent på frustrasjonen av å ikke nå helt til topps på eksamen, til tross for timevis med arbeid? Det finnes heldigvis noen enkle grep som gjør at også du kan lykkes – begynn allerede nå!

  av Martine Vatne

  I dagens samfunn er det er stort fokus på prestasjoner og perfeksjonisme blant unge. Det er derfor viktig at man ikke fokuserer for mye på resultater i seg selv, men heller lar gode karakterer komme som en naturlig konsekvens av at du lærer når du er på skolen. Er man trygg på fagstoffet, er det også lettere å bevare roen når eksamenstiden kommer, og du vil potensielt sett kunne redusere ubehagelige press og bli en lykkeligere student! Er du interessert i flere lure tips,les dette:

  Enkle grep til god studieteknikk

  1. Vær på skolen fra 8-16:00, hver dag!

  Mange begynner kanskje sent eller slutter tidlig på skolen? Et godt tips er uansett å være på campus hver dag fra 8-16, forelesning eller ei. Da får man gjort oppgaver og innleveringer fortløpende, i tillegg til at man unngår å komme bakpå, eventuelt måtte ta tunge skippertak. Skippertak er sjeldent lurt: Man blir like sliten etter endt eksamensperiode, men sitter gjerne igjen med følelsen av å ha gjort alt man maktet uten å ha fått noe særlig igjen for strevet (rent resultatmessig). Tungt og demotiverende for de fleste! Et pluss med å være på skolen er dessuten at du møter dine medstudenter, og på den måten bygger langsiktige relasjoner. Vinn-vinn!

  2. Gå i hver forelesning!

  Hvor mange ganger har man ikke hørt studenter si; «Nei jeg går ikke i forelesning i det faget, vi lærer ingenting der». Det vil alltid være forelesninger som er mindre relevant eller kjedeligere enn andre, likevel er det et viktig prinsipp å gå i hver forelesning. Hvorfor? Først og fremst fordi dette utviser gode holdninger, men også fordi det som blir sagt i forelesning er svært, og da mener jeg SVÆRT, eksamensrelevant. Har du en kjip foreleser? Noter deg i beste fall de viktigste emnene og punktene dere går igjennom, og bruk notatene dine som en rettleder for hva du skal prioritere å lese på i pensum. Du vil potensielt sett kunne bli langt mer effektiv.

  3. «Press der det gjør vondest».

  Som kjent er det lurt å gjøre oppgaver i alle fag, da dette gir god trening til eksamen. Likevel er det ikke alle som har et like bevisst forhold til viktigheten av å gjøre oppgaver man ikke mestrer heller enn oppgaver som går lett som en lek. Dette høres kanskje innlysende ut tenker du? Mange unngår dette, fordi store utfordringer ofte er utenfor komfortsonen, hvilket trigger ubehagelige følelser. Men «man er ikke sterkere enn det svakeste ledd», ei heller i dette tilfellet. Finn ut hva i pensum du er dårligst på, og lær deg det. I det store og det hele sitter man gjerne igjen med en større bredde i pensum, og unngår med det at enkeltemner ødelegger for karakteren din på eksamen.

  4. Forstå «hvorfor»!

  Har du noen gang lest i en pensumbok, for så å ikke huske noen ting etterpå? Vi har alle vært der! En fin regel innen god studieteknikk er å alltid sørge for å forstå det du leser – ikke gi deg før du skjønner hvorfor ting er som de er. Mestrer du dette trenger du ikke å pugge pensum, da du har forstått grunntanken i et fag. Dette gir deg et bedre grunnlag for å trekke slutninger samt resonere deg frem til riktige svar på eksamen. Forstår du «hvorfor» øker du dessuten sannsynligheten for at du får en overordnet forståelse for faget som helhet, hvilket gjør det lettere å anvende i en potensiell arbeidssituasjon senere.

  5. Repetisjon!

  Denne har du kanskje hørt før, men den er viktig! Når du jobber med pensum bruker du det vi kaller for arbeidsminne. Arbeidsminnet har begrenset kapasitet og kan ikke prosessere for mange elementer om gangen. Enkelt forklart lagres informasjon i korttidshukommelsen over en begrenset periode, og repeterer du den mange nok ganger vil informasjonen etter hvert «flyttes» til langtidsminnet. Langtidshukommelsen har tilnærmet uendelig med kapasitet, og kan ikke bli «fullt», det er derfor ingen begrensninger for hvor mye lærdom du kan ha her. Når du har lært deg pensum ordentlig, vil den med andre ord lettere kunne brukes i en fremtidig arbeidssituasjon.

  Med alt dette sagt, er det viktig å presisere at dette ikke nødvendigvis er en teknikk som passer for alle – noen får kanskje gode karakterer utelukkende gjennom skippertak, mens andre lærer kjapt. Men dersom du er usikker på hvordan du skal lese i fagene dine, eventuelt ikke lykkes helt slik som ønskelig, kan du bruke dette som en god rettesnor frem mot eksamen. Personlig har jeg selv oppnådd gode resultater ved bruk av denne metoden, og vil derfor påstå at du med den øker sjansene dine betraktelig for å lykkes i studiene.

  Med dette vil vi i Studentpakken ønske deg lykke til med studiene denne høsten!

Følg oss på sosiale medier