Fra student til karriere: Hans-William Steinfeld

Del dette
Tvitre

STUDIE OG KARRIERE

Fra student til karriere:

Hans-Wilhelm Steinfeld

Studentbloggen
1. januar, 2021

Som student står man ovenfor mange forskjellige valg, alle ikke like enkle. Vi har derfor opprettet en spalte hvor vi spør en rekke kjente nordmenn om deres studietid, studievalg og hvordan de endte opp der de er i dag. Førstemann ut er Hans Wilhelm Steinfeld.

Hans-Wilhelm Steinfeld er en norsk journalist, historiker, forfatter og programleder. Hans spesialfelt er Russland, hvor han har vært utenrikskorrespondent for NRK. Han studerte russisk og samfunnskunnskap ved universitetet i Bergen og tok hovedfag i historie. 

Jeg tok en høyere embetseksamen med historie hovedfag og var ferdig i juni 1977. Det begynte med politisk interesse for historie og endte med historisk interesse for politikk. 2 dager etter at jeg var ferdig fikk jeg jobb i NRK – Dagsrevyen og logget inn 37 ½ år der, 18 av dem som korrespondent i Moskva og på Balkan.Som så mange tenkte jeg meg jobb i videregående skole, rakk 2 års undervisning på ungdomsskolen og et år i gymnasiet, som timelærer i løpet av studiet, som jeg brukte 6 år på – militæret innimellom, 1973/74.Nei! Og god planlegging kunne aldri erstattet den rene griseflaks.I dag nyter jeg stor frihet, god lønn og et fagmiljø som er 20-30 år yngre enn meg fordi jeg er partner i Corporate Communications.  Frem til 2014, hadde jeg aldri en kjedelig arbeidsdag i NRK – det har jeg ikke nå, heller!Som gammel «statstjenestemann» i NRK gjennom 37 år, er ansvaret for egen inntjening uvant men sunt!Ta universitetsutdannelse! Lærdom er en lett byrde, men den må transformeres til kompetanse. Studèr språk som ikke alle andre kan, men som side-kvalifikasjon, ikke som hoved-kvalifikasjon.  Mine egne barn (4) lærte seg godt tysk ved å tilbringe ett år i løpet av gymnastiden i Tyskland, og har hatt stor nytte av det. Alle tok universitets-utdannelse, men etter råd fra meg yrkesrettet:  Norges handelshøyskole, Kaos-pilot og kommunikasjon, psykologi + en master i litteratur samt medisin var fagene mine 4 barn tok.  Og  l e s  mer intenst og effektivt. For karakterene betyr stadig mer i takt med økende volum på kandidater av folk med akademisk utdannelse til jobber i offentlig og privat sektor.

Lyst å vite om konkurranser, utdeling, rabatter, tilbud og tips før alle andre?