• Fra student til karriere

  aug 07, 2018


  Fra student til karriere

  Som student står man ovenfor mange forskjellige valg, alle ikke like enkle. Vi har derfor opprettet en spalte hvor vi spør en rekke kjente nordmenn om deres studietid, studievalg og hvordan de endte opp der de er i dag. Førstemann ut er Hans Wilhelm Steinfeld.

  Hans-Wilhelm Steinfeld er en norsk journalist, historiker, forfatter og programleder. Hans spesialfelt er Russland, hvor han har vært utenrikskorrespondent for NRK. Han studerte russisk og samfunnskunnskap ved universitetet i Bergen og tok hovedfag i historie. 

  - Hvorfor valgte du akkurat denne utdanningen?

   Jeg tok en høyere embetseksamen med historie hovedfag og var ferdig i juni 1977. Det begynte med politisk interesse for historie og endte med historisk interesse for politikk. 2 dager etter at jeg var ferdig fikk jeg jobb i NRK – Dagsrevyen og logget inn 37 ½ år der, 18 av dem som korrespondent i Moskva og på Balkan.

  - Hadde du først andre planer?

  Som så mange tenkte jeg meg jobb i videregående skole, rakk 2 års undervisning på ungdomsskolen og et år i gymnasiet, som timelærer i løpet av studiet, som jeg brukte 6 år på – militæret innimellom, 1973/74.

  - Hadde du sett for deg at karrieren din gikk den veien den gikk?

     Nei! Og god planlegging kunne aldri erstattet den rene griseflaks.

  - Hva liker du best med jobben din i dag?

  I dag nyter jeg stor frihet, god lønn og et fagmiljø som er 20-30 år yngre enn meg fordi jeg er partner i Corporate Communications.  Frem til 2014, hadde jeg aldri en kjedelig arbeidsdag i NRK – det har jeg ikke nå, heller!

  - Hva er det mest frustrerende ved ditt yrkesvalg?

  Som gammel «statstjenestemann» i NRK gjennom 37 år, er ansvaret for egen inntjening uvandt men sunt!

  - Om du har ett tips til nye studenter, hva vil det være?

  Ta universitetsutdannelse! Lærdom er en lett byrde, men den må transformeres til kompetanse. Studèr språk som ikke alle andre kan, men som side-kvalifikasjon, ikke som hoved-kvalifikasjon.  Mine egne barn (4) lærte seg godt tysk ved å tilbringe ett år i løpet av gymnastiden i Tyskland, og har hatt stor nytte av det. Alle tok universitets-utdannelse, men etter råd fra meg yrkesrettet:  Norges handelshøyskole, Kaos-pilot og kommunikasjon, psykologi + en master i litteratur samt medisin var fagene mine 4 barn tok.  Og  l e s  mer intenst og effektivt. For karakterene betyr stadig mer i takt med økende volum på kandidater av folk med akademisk utdannelse til jobber i offentlig og privat sektor.

Følg oss på sosiale medier