• Fra student til karriere

  sep 04, 2018


  Fra student til karriere

  Som student står man ovenfor mange forskjellige valg, alle ikke like enkle. Vi har derfor opprettet en spalte hvor vi spør en rekke kjente nordmenn om deres studietid, studievalg og hvordan de endte opp der de er i dag. 

  Brynjar Nielsen Meling er en norsk advokat.

  Han ble cand. jur. i 1994 og har arbeidet som advokat siden 1997. Meling er best kjent som forsvarer for mulla Krekar. Han har også vært forsvarer i en lang rekke større straffesaker. (ref. wikipedia). 


  - Hvorfor valgte du akkurat denne utdanningen? 

         Vel, jeg skal visstnok ha sagt da jeg var barn at det var forsvarsadvokat jeg skulle bli. 

  - Hadde du først andre planer? 

         Jeg hadde perioder hvor jeg drømte om å leve av musikken. Men tok vel ikke sjansen på det.                                                     Så da jeg kom inn på jus, begynte jeg der og tok et år om gangen og plutselig var jeg derfor jurist. 

  - Hadde du sett for deg at karrieren din gikk den veien den gikk?

          Nei.  Jeg drev en liten landhandel, med en variert praksis. Så dukket det opp en mulla i 2002.                                                    Det var en «game changer». Jeg gikk fra å være anonym til å bli veldig offentlig på to uker. 

  - Hva liker du best med jobben din i dag?

          Friheten og det å gå i retten og prosedere.  

  - Hva er det mest frustrerende ved å være forsvarsadvokat?

          Folk spør ofte om det ikke er vanskelig å forsvare en som «du vet er skyldig.                                                                                      For meg er det motsatt. Når jeg begynner å ta inn over meg at klienten kanskje er uskyldig, så er det en                                tung byrde å bære. Da jeg kjenner jeg på et veldig press. 

  - Om du har ett tips til nye jusstudenter, hva ville det vært? 

          Gå i retten. Finn saker å følge. Gjør praktiske oppgaver. Vær aktiv! Diskuter med andre. Oppsøk  lærere, advokater          og andre. Det verste som kan skje er at du ikke får svar!

Følg oss på sosiale medier