Utdeling av Studentpakken

Søk etter ditt lærested

Fylke Dato Lærested
Buskerud 19.09.19 Universitet i Sørøst Norge, Campus Drammen
Buskerud 19.09.19 Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Kongsberg
Buskerud 19.09.19 Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike
Hedmark 19.09.19 Høgskolen i Innlandet, Blæstad
Hedmark 19.09.19 Høgskolen i Innlandet, Elverum
Hedmark 19.09.19 Høgskolen i Innlandet, Evenstad
Hedmark 18.09.19 Høgskolen i Innlandet, Rena
Hordaland 15.08.19 Bergen Arkitekthøgskole
Hordaland 15.08.19 Fagskolen i Hordaland
Hordaland 20.08.19 VID, Betanien
Hordaland 20.08.19 VID, Haraldsplass
Hordaland 21.08.19 Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
Hordaland 21.08.19 Høgskulen på Vestlandet, Campus Møllendalsvegen
Hordaland 15.08.19 Krokeidesenteret
Hordaland 21.08.19 Kunstskolen i Bergen
Hordaland 19.08.19 NLA Høgskolen, Breistein
Hordaland 19.08.19 NLA Høgskolen, Sandviken
Hordaland 22.08.19 Norges Handelshøyskole
Hordaland 16.08.19 Høyskolen Kristiania, Bergen
Hordaland 19.08.19 Noroff, Bergen
Hordaland 20.08.19 Sjøkrigsskolen i Bergen
Hordaland 29.08.19 Treider Fagskoler, Bergen
Hordaland 23.08.19 Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet
Hordaland 23.08.19 Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Hordaland 22.08.19 Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Hordaland 22.08.19 Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Hordaland 22.08.19 Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Hordaland 23.08.19 Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hordaland 22.08.19 Universitetet i Bergen, Odontologisk
Hordaland 21.08.19 Høgskulen på Vestlandet, Stord
Møre og Romsdal 19.09.19 Høgskolen i Molde, Kristiansund
Møre og Romsdal 19.09.19 Høgskolen i Molde, Molde
Møre og Romsdal 19.09.19 NTNU i Ålesund
Nordland 16.08.19 Nord Universitetet, Mo i Rana
Nordland 16.08.19 Nord Universitetet, Nesna
Nordland 16.08.19 Nord Universitetet, Sandessjøen
Nordland 29.08.19 Nord Universitetet, Bodø
Nordland 29.08.19 Nord Universitetet, Vesterålen
Nordland 29.08.19 Universitetet i Tromsø, Narvik
Oppland 19.09.19 NTNU, Gjøvik
Oppland 19.09.19 Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
Oslo og Akershus 09.09.19 OsloMet - Storbyuniversitetet, Pilestredet 46
Oslo og Akershus 12.09.19 OsloMet - Storbyuniversitetet, Kjeller
Oslo og Akershus 19.09.19 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Oslo og Akershus 30.08.19 Det Teologiske Menighetsfakultet
Oslo og Akershus 28.08.19 VID, Diakonhjemmet
Oslo og Akershus 30.08.19 Pikeforsamlingen
Oslo og Akershus 06.09.19 NMBU, Campus Ås
Oslo og Akershus 30.08.19 Krigsskolen
Oslo og Akershus 29.08.19 NMBU, Vetrinærhøgskolen, Campus Adamstuen
Oslo og Akershus 17.09.19 Høyskolen Kristiania, Oslo
Oslo og Akershus 29.08.19 Norges Idrettshøgskole
Oslo og Akershus 29.08.19 Politihøgskolen, Oslo
Oslo og Akershus 04.09.19 NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Oslo og Akershus 04.09.19 Lovisenberg Diakonale Høgskole
Oslo og Akershus 24.09.19 BI, Nydalen
Oslo og Akershus 05.09.19 Universitetet i Oslo, Domus Medica
Oslo og Akershus 03.09.19 Universitetet i Oslo, IAKH (Arkeologisk Institutt)
Oslo og Akershus 03.09.19 Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt
Oslo og Akershus 03.09.19 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt
Oslo og Akershus 05.09.19 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt, IOB, Domus Odontologica
Oslo og Akershus 05.09.19 Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt
Oslo og Akershus 05.09.19 Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet
Oslo og Akershus 03.09.19 Universitetet i Oslo, Teologisk Institutt (Domus Theologica)
Oslo og Akershus 03.09.19 Universitetet i Oslo, Blindern
Oslo og Akershus 04.09.19 Noroff Oslo
Rogaland 12.08.19 BI, Stavanger
Rogaland 21.08.19 Den sosialpedagogiske høgskolen, Sandnes
Rogaland 21.08.19 VID, Sandnes
Rogaland 21.08.19 Høgskolen på Vestlandet, Haugesund
Rogaland 21.08.19 VID, Stavanger
Rogaland 21.08.19 Noroff, Stavanger
Rogaland 24.09.19 Universitetet i Stavanger
Sogn og Fjordane 10.09.19 Høgskulen på Vestlandet, Førde
Sogn og Fjordane 19.09.19 Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Telemark 19.09.19 Universitet i Sørøst-Norge, Bø
Telemark 25.09.19 Universitet i Sørøst-Norge, Porsgrunn
Telemark 19.09.19 Universitet i Sørøst-Norge, Rauland
Troms 16.08.19 Universitetet i Tromsø, Harstad
Troms 20.08.19 Universitetet i Tromsø, Tromsø
Troms 16.08.19 Universitetet i Tromsø, Alta
Trøndelag 26.08.19 BI, Trondheim
Trøndelag 26.08.19 Dronning Mauds Minne Høgskole
Trøndelag 21.08.19 NTNU, Tunga
Trøndelag 20.08.19 NTNU, Øya
Trøndelag 21.08.19 NTNU, Kalvskinnet
Trøndelag 26.08.19 NTNU, Handelshøgskolen
Trøndelag 26.08.19 Sonans Utdanning Trondheim
Trøndelag 20.08.19 NTNU, Dragvoll
Trøndelag 09.09.19 NTNU, Gløshaugen
Vest-Agder 19.09.19 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vest-Agder 10.09.19 Noroff Kristiansand
Vest-Agder 18.09.19 Universitetet i Agder, Kristiansand
Vest-Agder 24.09.19 Universitetet i Agder, Grimstad
Vestfold 19.09.19 Universitetet i Sørøst-Norge Campus Vestfold
Vestfold 19.09.19 Politihøgskolen, Stavern
Østfold 05.09.19 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Østfold 05.09.19 Høgskolen i Østfold, Halden
Hordaland 15.08.19 Metis Privatist
Oslo og Akershus 28.08.19 VID, Diakonova
Hedmark 19.09.19 Høgskolen i Innlandet, Hamar
Hordaland 15.08.19 Kolon Privatistskole
Oslo og Akershus 04.09.19 Sonans Utdanning, Oslo
Hordaland 20.08.19 Institutt for helhetsmedisin Bergen
Rogaland 22.08.19 Metis Privatist Stavanger
Rogaland 22.08.19 Metis Privatist Sandnes
Oslo og Akershus 04.09.19 Institutt for helhetsmedisin Oslo
Oslo og Akershus 04.09.19 NSKI Høyskole
Oslo og Akershus 09.08.19 HLT Høyskolen for ledelse og teologi
Oslo og Akershus 09.09.19 Barrat Due Musikk Institutt
Oslo og Akershus 19.09.19 Atlantis Medisinske Høgskole
Oslo og Akershus 19.09.19 Steinerhøyskolen
Oslo og Akershus 19.09.19 Danvik Folkehøyskole
Rogaland 22.08.19 IMI Institutt
Trøndelag 27.08.19 Nord Universitet, Stjørdal
Trøndelag 09.09.19 Nord Universitet, Levanger

Følg oss på sosiale medier