Utdeling av Studentpakken

Søk etter ditt lærested

Fylke Dato Lærested
Buskerud 11.02.19 Universitet i Sørøst Norge, Campus Drammen
Buskerud 11.02.19 Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Kongsberg
Buskerud 11.02.19 Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike
Hedmark 13.02.19 Høgskolen i Innlandet, Blæstad
Hedmark 13.02.19 Høgskolen i Innlandet, Elverum
Hedmark 13.02.19 Høgskolen i Innlandet, Evenstad
Hedmark 13.02.19 Høgskolen i Innlandet, Rena
Hordaland 14.01.19 Bergen Arkitekthøgskole
Hordaland 14.01.19 Fagskolen i Hordaland
Hordaland 18.01.19 VID, Betanien
Hordaland 18.01.19 VID, Haraldsplass
Hordaland 24.01.19 Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
Hordaland 24.01.19 Høgskulen på Vestlandet, Campus Møllendalsvegen
Hordaland 14.01.19 Krokeidesenteret
Hordaland 18.01.19 Kunstskolen i Bergen
Hordaland 17.01.19 NLA Høgskolen, Breistein
Hordaland 14.01.19 NLA Høgskolen, Sandviken
Hordaland 15.01.19 Norges Handelshøyskole
Hordaland 15.01.19 Høyskolen Kristiania, Bergen
Hordaland 17.01.19 Noroff, Bergen
Hordaland 18.01.19 Sjøkrigsskolen i Bergen
Hordaland 18.01.19 Treider Fagskoler, Bergen
Hordaland 23.01.19 Universitetet i Bergen, Det humanistiske fakultet
Hordaland 23.01.19 Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Hordaland 22.01.19 Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Hordaland 22.01.19 Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Hordaland 22.01.19 Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Hordaland 23.01.19 Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hordaland 22.01.19 Universitetet i Bergen, Odontologisk
Hordaland 21.01.19 Høgskulen på Vestlandet, Stord
Møre og Romsdal 12.02.19 Høgskolen i Molde, Kristiansund
Møre og Romsdal 12.02.19 Høgskolen i Molde, Molde
Møre og Romsdal 12.02.19 NTNU i Ålesund
Nordland 29.01.19 Nord Universitetet, Mo i Rana
Nordland 29.01.19 Nord Universitetet, Nesna
Nordland 29.01.19 Nord Universitetet, Sandessjøen
Nordland 29.01.19 Nord Universitetet, Bodø
Nordland 29.01.19 Nord Universitetet, Vesterålen
Nordland 29.01.19 Universitetet i Tromsø, Narvik
Oppland 13.02.19 NTNU, Gjøvik
Oppland 13.02.19 Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
Oslo og Akershus 08.02.19 OsloMet - Storbyuniversitetet, Pilestredet 46
Oslo og Akershus 08.02.19 OsloMet - Storbyuniversitetet, Kjeller
Oslo og Akershus 31.01.19 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Oslo og Akershus 31.01.19 Det Teologiske Menighetsfakultet
Oslo og Akershus 31.01.19 VID, Diakonhjemmet
Oslo og Akershus 31.01.19 Pikeforsamlingen
Oslo og Akershus 07.02.19 NMBU, Campus Ås
Oslo og Akershus 31.01.19 Krigsskolen
Oslo og Akershus 29.01.19 NMBU, Vetrinærhøgskolen, Campus Adamstuen
Oslo og Akershus 31.01.19 Høyskolen Kristiania, Oslo
Oslo og Akershus 29.01.19 Norges Idrettshøgskole
Oslo og Akershus 29.01.19 Politihøgskolen, Oslo
Oslo og Akershus 31.01.19 Norges Musikkhøgskole
Oslo og Akershus 05.02.19 NLA Høgskolen, Staffeldtsgate
Oslo og Akershus 05.02.19 Lovisenberg Diakonale Høgskole
Oslo og Akershus 05.02.19 BI, Nydalen
Oslo og Akershus 06.02.19 Universitetet i Oslo, Domus Medica
Oslo og Akershus 04.02.19 Universitetet i Oslo, IAKH (Arkeologisk Institutt)
Oslo og Akershus 01.02.19 Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt
Oslo og Akershus 01.02.19 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt
Oslo og Akershus 06.02.19 Universitetet i Oslo, Odontologisk Institutt, IOB, Domus Odontologica
Oslo og Akershus 06.02.19 Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt
Oslo og Akershus 06.02.19 Universitetet i Oslo, Juridisk Fakultet
Oslo og Akershus 04.02.19 Universitetet i Oslo, Teologisk Institutt (Domus Theologica)
Oslo og Akershus 04.02.19 Universitetet i Oslo, Blindern
Oslo og Akershus 05.02.19 Noroff Oslo
Rogaland 21.01.19 BI, Stavanger
Rogaland 21.01.19 Den sosialpedagogiske høgskolen, Sandnes
Rogaland 21.01.19 VID, Sandnes
Rogaland 21.01.19 Høgskolen på Vestlandet, Haugesund
Rogaland 21.01.19 VID, Stavanger
Rogaland 21.01.19 Noroff, Stavanger
Rogaland 22.01.19 Universitetet i Stavanger
Sogn og Fjordane 11.02.19 Høgskulen på Vestlandet, Førde
Sogn og Fjordane 11.02.19 Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Telemark 11.02.19 Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø
Telemark 11.02.19 Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn
Telemark 11.02.19 Høgskolen i Sørøst-Norge, Rauland
Troms 29.01.19 Universitetet i Tromsø, Harstad
Troms 29.01.19 Universitetet i Tromsø, Tromsø
Troms 29.01.19 Universitetet i Tromsø, Alta
Trøndelag 24.01.19 BI, Trondheim
Trøndelag 24.01.19 Dronning Mauds Minne Høgskole
Trøndelag 07.02.19 NTNU, Tunga
Trøndelag 13.02.19 NTNU, Øya
Trøndelag 06.02.19 NTNU, Kalvskinnet
Trøndelag 06.02.19 NTNU, Handelshøgskolen
Trøndelag 24.01.19 Norges Kreative Fagskole, Trondheim
Trøndelag 24.01.19 Akademiet Privatist Trondheim
Trøndelag 06.02.19 NTNU, Dragvoll
Trøndelag NTNU, Gløshaugen
Vest-Agder 11.02.19 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vest-Agder 11.02.19 Noroff Kristiansand
Vest-Agder 11.02.19 Universitetet i Agder, Kristiansand
Vest-Agder 11.02.19 Universitetet i Agder, Grimstad
Vestfold 11.02.19 Høgskolen i Sørøst-Norge Campus Vestfold
Vestfold 11.02.19 Politihøgskolen, Stavern
Østfold 07.02.19 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Østfold 07.02.19 Høgskolen i Østfold, Halden
Hordaland 14.01.19 Metis Privatist
Oslo og Akershus 31.01.19 VID, Diakonova
Hedmark 13.02.19 Høgskolen i Innlandet, Hamar
Hordaland 14.01.19 Kolon Privatistskole
Oslo og Akershus 05.02.19 Sonans Utdanning, Oslo
Hordaland 18.01.19 Institutt for helhetsmedisin Bergen
Rogaland 22.01.19 Metis Privatist Stavanger
Rogaland 22.01.19 Metis Privatist Sandnes
Oslo 04.02.19 Institutt for helhetsmedisin Oslo
Oslo 04.02.19 NSKI Høyskole
Akershus 05.02.19 HLT Høyskolen for ledelse og teologi
Oslo 08.02.19 Barrat Due Musikk Institutt
Oslo 08.02.19 Atlantis Medisinske Høgskole
Oslo 08.02.19 Steinerhøyskolen
Oslo 11.02.19 Danvik Folkehøyskole
Rogaland 22.01.19 IMI Institutt

Følg oss på sosiale medier